Dädesjö kyrka

Dädesjö kyrka

Medeltida kyrka med kända väggmålningar

I början av 1800-talet så växte befolkningen på landsbygden i Sverige. Kyrkan beslutade då att riva många av de gamla, små medeltida kyrkorna som fanns runt om i landet. Kyrkorna bedömdes  vara för…

Läs mer +

I början av 1800-talet så växte befolkningen på landsbygden i Sverige. Kyrkan beslutade då att riva många av de gamla, små medeltida kyrkorna som fanns runt om i landet. Kyrkorna bedömdes  vara för små och opraktiska. I Småland var det flera av de gamla kyrkorna som klarade sig och en av de är Dädesjö kyrka.

Dädesjö gamla Kyrka räddades genom att den började användas som spannmålsmagasin. Det blev också räddningen för de gamla vägg- och takmålningarna som skapades i slutet av 1200-talet. Idag är dessa internationellt kända exemplen på medeltida målarkonst i Sverige.

Läs mindre –


Eksjö Stadsfest

Återkommande stadsfest med konserter för alla åldrar