Helgö naturreservat

Helgö naturreservat, en ö i Helgasjön

På Helgö kan du njuta av sjöutsikten, vandra bland gamla bokar och tallar. Kanske stöter du på ett röse eller stensättning som människor många, många generationer före oss samlat ihop för att kunna…

Läs mer +

På Helgö kan du njuta av sjöutsikten, vandra bland gamla bokar och tallar. Kanske stöter du på ett röse eller stensättning som människor många, många generationer före oss samlat ihop för att kunna odla eller för att hedra sina döda. Helgö bjuder på en fantastisk naturupplevelse!

Helgö är Helgasjöns största ö. Den östra halvan är naturreservat tillsammans med omkringliggande vatten med öar. Naturen är varierande med tallmosse, bokskogar och blandbarrskogar. Längs stränderna växer många gamla grova träd. I området finns också betesmark och lite åker. I vissa delar av skogarna finns det gott om matsvamp.

En nästan 7 hektar stor bokskog, mitt på Helgö, skyddades redan 1939 och blev 1996 ett naturreservat för att bevara naturskog. 2008 blev reservatet betydligt större och är idag på hela 372 hektar varav 182 hektar är land.
Här finns flera grillplatser och en liten lägerplats med vindskydd längst ut på ön. I den äldre bokskogen växer träd av olika ålder, en del är över 200 år gamla men här finns även en del asp och björk. I området finns också partier med yngre ädellövskog av bok, ek och asp.
Längsmed lederna, även med körväg fram, finns flera grillplatser och en liten lägerplats med vindskydd. Här hittar du också små badplatser med sand- och grusbotten.
LEDER:
Ledmarkering: Blå
Längd: 6,3 kilometer
Ledmarkering: Blå
Längd: 240 meter Tillgänglighetsanpassad
Leden kan också kortas ner till ca 3 km slingor.

Läs mindre –


Bekvämligheter

– Grillplats
– Barnvänligt boende
– Parkering
– Husdjur tillåtna
– Badplats
– Vindskydd


Astrid Lindgrens Värld

Välkommen in i sagorna!