Kontakt

För frågor och tips på sevärdheter, boende och aktiviteter i Småland, vänligen kontakta en turistinformation eller InfoPoint i Småland.


Ansvar för innehåll

Innehållsansvariga är de tre länsturismorganisationerna – Region Kalmar län, Smålands Turism i Jönköpings län och Destination Småland i Kronobergs län.

Smålands Turism och Destination Småland är de regionala turistorganisationerna i Jönköpings och Kronobergs län. Jönköpings läns kommuner och landsting står som ägare till Smålands Turism. Destination Småland ägs av Region Kronoberg.


Smålands Turism – Jönköpings län

Ägarnas uppdrag till Smålands Turism AB är att utveckla och marknadsföra turistprodukter samt att utveckla och främja turismen genom insatser på regional, nationell och internationell nivå. Affärsidéen som styr arbetet i vardagen lyder:
”Smålands Turism AB erbjuder hög kompetens och samordning inom turismområdet samt utvecklar plattformar för marknadsföring och samverkan och stärker därmed regionens turistiska konkurrensförmåga som genererar lönsam tillväxt i regionen och dess företag.”

Smålands Turism AB har sitt säte i Jönköping under VD Helene Bergs ledning. För mer information om Smålands Turisms verksamhet besök partnersidan:

smalandsturism.se info@smalandsturism.se +46036351270

Destination Småland – Kronobergs län

Ägarnas uppdrag till AB Destination Småland är:
– Aktivt söka samarbete med övriga Smålandslän samt stärka varumärket Småland.
– Stimulera samarbete, företagsetableringar och handel inom besöksnäringen.
– Skapa en plattform för marknadsföring nationellt och internationellt.
– Erbjuda kompetensutveckling till etablerade och blivande näringsidkare.

Affärsidén lyder:
Destination Småland ska bedriva utveckling som syftar till att öka antalet besökare till Småland samt öka lönsamheten för företagen i besöksnäringen och stärka varumärket Småland i sin helhet.

Destination Småland har sitt säte i Växjö och Eric Wickell är VD.

destinationsmaland.se info@destinationsmaland.se +460470733270

Region Kalmar Län

Arbetet med att utveckla och marknadsföra besöksnäringen sker i samverkan mellan Region Kalmar Län och kommunernas turismansvariga. Marknadsföringen av länet sker främst genom att lyfta fem starka upplevelseregioner: Vimmerby, Västervik, Kalmar, Öland och Glasriket. Detta arbete koordineras bland annat i en länsturismgrupp där turismansvarig i respektive kommun och en regional turismsamordnare ingår.

Tillsammans med representanter för regionens besöksnäring har en gemensam strategisk förändringsprocess påbörjats. Till denna process är ett handlingsprogram – Strategi och åtgärder för besöksnäringen i Kalmar län – kopplat.

regionkalmar.se +46048084000