Miliseum mitt i militärhistorien

På Skillingaryds västra läger ligger det nyöppnade museet Miliseum - mitt i militärhistorien.

Verksamheten på museet drivs av Stiftelsen Regementsheden Skillingaryd med två grundläggande statliga uppdrag. Dels ska man berätta om de indelta soldaternas och deras familjers levnadsvillkor, både hemma på torpet och ute på fältet. Miliseum ska också vara ingenjörstruppernas nationella musuem. 

Museet invigdes nyligen under pompa och ståt i närvaro av både Smålands Husarer och Smålands Karoliner. Museiföremålen kommer huvudsaklingen från det numera nedlagda museet A6 Militärhistoriska Museet i Jönköping samt fd Göta Ingenjörregementes Museum i Eksjö.

Museet är öppet:
tis,ons fre kl 11.00-16.00
tors kl 11.00-19.00
lör kl 11.00-15.00