Rumskullaeken, Kvilleken, Tusenårseken, Kristus...

Kärt barn har många namn. Den jättelika eken anses vara Sveriges äldsta och största träd, om inte hela Europas största ek till omfånget. Den mäter 14 meter i omkrets och är åtminstone tusen år. Att besöka landets äldsta, levande organism är något av en andlig upplevelse. I alla tider har vi dyrkat stora träd och här känner man magin.

Kvilleken eller Rumskullaeken, som vi besökare ofta säger, finns i naturreservatet Kvill några kilometer söder om Norra Kvills nationalpark. Inne i Rumskulla letar du förgäves, men byborna kan visa dig till Kvilleken som är det rätta namnet här. Slingrande småländska grusvägar leder dig fram. Väl där är det lätt att komma henne in på livet då vägen nyligen är iordninggjord.

Kvilleken vara gammal redan på Nils Dackes tid

Det är svårt att tänka sig allt som den eken har sett. Rötterna finns i vikingatid, den spirade på Heliga Birgittas tid och var ett skuggande träd innan Gustav Vasa kom till makten. Den har bevittnat digerdöden och det sägs att Nils Dacke lät hänga tolv krigsfångar här under 1500-talet. Den blev tidigt ihålig och på 1700-talet berättas det att bönderna förvarade sina redskap i den ihåliga stammen.

 

Kvilleken är en överlevare

De första århundradena av sitt liv var eken naturligt skyddad eftersom den var viktig för böndernas och deras fritt betande ollonsvin. Den var skyddad enligt Västgötalögaen och gemensam egendom för byn. Att hugga ner en ek olovandes straffades med böter. När Gustav Vasa kom till makten upphävdes lagen och många ekar gick till fartygsvirke, men Kvilleken fick stå kvar kanske för att den inte var så rak i växten.

Att eken lyckats överleva stormar och blixtnedslag och klåfingriga människor är märkligt. Dessutom finns det noterat att en svår köldvinter i början av 1700-talet knäckte eken som vissnade. Men det märkliga hände att den väldiga kronan kom tillbaka och grönskade. Många svåra vintrar, torra somrar och svåra stormar har eken trotsat. Sedan hundra år tillbaka är den skyddad för mänsklig åverkan. Och - du måste komma ihåg att den som skadar eken kan dömas till outsläcklig hunger...