Habo kyrka - träkatedralen

En av vårt lands kanske mest särpräglade träkyrkor finns i Habo. Praktfulla målningar och snidade inventarier pryder kyrkan invändigt. Följ med på en guidning och ta del av historien, en verklig upplevelse!

Habo kyrka som en gång var ett centrum dit sju vägar ledde, ligger nu lite isolerat ute på landsbygden. Samhället byggdes i stället upp cirka fem kilometer därifrån på grund av järnvägens sträckning. Kyrkan fick sitt nuvarande utseende 1723. Den är byggd nästan som en katedral med läktare runt hela kyrkan. Kyrkan avspeglar den gamla tiden med loger för det finare folket, bänkar för bönderna och läktare för torpare, drängar och pigor. Målningar från katekesen täcker hela kyrkan från golv till tak. Konstnärerna hette Johan Kinnerus och Johan Christian Peterson och var båda från Jönköping.

Altare, reliker och särskild klocka

Altaret, som är från 1300-talet, är gjort i sandsten. När kyrkan byggdes om 1716, hittades en relikask i altaret. I den fanns ett stycke pergament, där det stod att altaret invigts av biskop Sigge, som var biskop i Skara i mitten av 1300-talet. Dopfunten i sandsten från mitten av 1200-talet är det äldsta föremålet i kyrkan. Förr i tiden sänkte man ner hela barnet i dopfunten, och vattnet släpptes sedan ut genom hålet i botten. När kyrkan restaurerades 1908, bestämde man sig för att sätta in en ny dopfunt. Den gamla ställdes ut i en bod och glömdes bort. Den användes sedan till andra ändamål, och i inventarie-förteckningen stod den då beskriven som "en mortel att blanda rödfärg i". 1951 började man använda den gamla dopfunten igen, men det finns fortfarande spår av rödfärg på insidan.

Klockan i altartavlan byggdes i Jönköping 1750 och är verkligen unik, för den har bara timvisare. Varje hel timma slår pojken, som sitter alldeles ovanför klockan, på de två halvkloten med sina hammare. Det lugna tickandet som hörs i kyrkan kommer från urverket.

 

Unika målningar

Målningarnas motiv är hämtade från katekesen och unika, inte bara för att temat är från katekesen utan också för att de täcker både väggar och tak. Idéen kom troligen från kyrkoherden som ville hjälpa sin församling på traven i lärandet. Målningarna på väggen gjorde det lättare att komma ihåg katekesens innehåll. Konststilen på målningarna kallas ibland för "bondbarock". Målarna fick tusen riksdaler för sitt arbete. I priset ingick att de skulle göra sina egna färger av metalloxider, växt- och jordfärger.

Orgelns fasad är från 1736, då den ursprungliga orgeln byggdes av Johan Niclas Cahman. Fasaden smyckades av bildhuggaren Magnus Ullberg-Johansson från Habo. Själva orgelverket är nytt, men piporna i fasaden restaurerades och är ljudande även i den nya orgeln från 1962. Johan Niclas Cahman var en av den tidens mest välkända orgelbyggare. Hans orgel hade åtta stämmor. Dess fasadstämma, Principal 4, kom till användning i det nuvarande orgelverket, som byggdes 1962 av Olof Hammarberg. Det är en orgel i barockstil med 16 stämmor.

Faktan är hämtad från Svenska kyrkans hemsida. Boka guidning på telefon 036-420 93.