Flugfiske och mete i Gustavsfors, Helige å

Gustavsfors är ett välskött och vackert fiskevårdsområde med strömmande vatten i Helige å strax utanför Älmhult. Det är känt för sitt exklusiva flugfiske och spinnfiske efter regnbåge. Nu finns också ett spännande mete på två sträckor med stabila bestånd av braxen, gädda och färna. Braxen går i stim där dagsfångsten kan bli 20-50 kg. Metet ger också möjlighet att fånga björkna, faren och ål.

Sammantaget finns ett 20-tal fisksorter i den 2 km långa sträckan av Helige å. Även den fridlysta Malen som är Smålands landskapsfisk och den största sötvattensfisken i våra vatten. Fiskeperioden är från 1 april till 30 november. Sträckan är indelad i fyra zoner där olika fångstredskap får användas. De känsliga arterna öring och harr finns åter i ån, men de är fredade och får inte tas upp

Fiskekort och service i Gustavsfors

Fiskekort för större delen av området säljs i en automat vid Bäckaholmen. Här kan du använda VISA och MasterCard. Man får ta upp två regnbågar per dag. För fiske i Delary Dammsjö, där det bland annat finns gös, löses kortet i Delary. Vid Bäckaholmen finns en gångbro, servicestuga och torrklosett. Utmed ån finns flera parkeringsplatser och rastplats för kanotleden som också passerar här.

Den historiska platsen Gustavsfors och Safsan

Precis norr om fiskevårdsområdet ligger den historiska platsen. På en ö i ån finns ruiner efter en hantverksby som fanns här i slutet av 1700-talet till början 1800-talet. Runt delar av området finns en vandringsstig.

Den ovanliga och vackra växten Safsa, eller Kungsbräken växer här. Det finns gott om den i Gustavsfors, men den är fridlyst i Kronobergs län. Carl von Linné skrev om den och då ansågs Safsan ha magiska krafter.