Stjärneborg – pyramiden i Småland

Pyramider är väl knappast något som förknippas med Småland, men faktiskt så finns det en sådan i granskogen utanför Aneby. Pyramiden är en gravpyramid och byggdes av den excentriske mannen Malte Liewen Stierngranat (1871 – 1960) efter förlaga från de egyptiska faraonerna.

Mannen som gjorde vad som föll honom in

Malte Liewen Stierngranat var sannerligen en man som gjorde vad som föll honom in.  Han föddes på Nobynäs utanför Aneby, utvecklade tidigt en social kompetens som öppnade många dörrar och skapade möjligheter. I tidig ålder reste han till USA där han köpte sig en ingenjörstitel och lyckades nästla sig in i de rätta kretsarna. Han var t ex nära vän med USA:s president Teddy Roosevelt.
1911 återvände han till Sverige och Stockholm med sin familj och så småningom flyttade familjen ner till Småland. Med fruns pengar kunde Stierngranat köpa till delar av sitt barndomshem och han påbörjade byggandet av Stjärneborgs slott och ett kuriosakabinett där hans samlingar fortfarande finns kvar. Han lät också bygga en järnvägsstation eftersom det inte fanns någon sådan hemmavid. Kom ihåg att han var mannen som gjorde vad som föll honom in!

Kuriosakabinett och gravpyramid

Inspirerad efter en resa till Egypten lät Stierngranat uppföra en pyramid som skulle bli familjegrav. Mannen som gjorde vad som föll honom in ligger idag begravd där, balsamerad i en inmurad sarkofag tillsammans med den övriga familjen. I närheten av slottet bosatte sig  Stierngranats goda väninna, holländskan Jacoba van Spreekens  i  Hollandshus, en unik byggnad som finns kvar än idag, dock ej tillgängligt för allmänheten. Inte heller slottet är tillgängligt för allmänheten eftersom det är i privat ägo, men kuriosakabinettet, pyramiden och ett järnvägsmuseum kan man beskåda!