Vaska guld i Småland

Bli guldvaskare för en dag och träffa Sveriges mest erfarna guldgrävare. En spännande upplevelse i en rogivande och frodande omgivning vid Emån i östra Småland.

Allt är guld som glimmar i guldvaskarmetropolen Ädelfors

För mer än 260 år sedan hittades det riktigt guld i Ädelfors, vilket blev starten för Sveriges allra första guldgruva. Än idag samlas äkta guldvaskare och andra intresserade här i hopp om att finna den gyllene guldådern! Som besökare får du en grundlig genomgång i konsten att vaska guld, och utrustning såväl som mat och förtäring finns på plats. Förutom guld så finns också en unik mineralsamling från 1700-talet, beläget i Ädelfors Gruv-och Mineralmuseum. Du som vill göra din vistelse till ett riktigt guldgrävaräventyr kan bo i vindskydd eller på campingen.

 

 

Sveriges vackraste magasin hyser museet

Gruv- och mineralmuseet inryms i ett magasin som omtalas som Sveriges vackraste. Det är byggt av sten som mödosamt plockats från åkrarna i området. De bästa och jämnaste stenarna transporterades med oxspann till magasinbygget och de övriga stenarna la grunden till de imponerande stenmurar som finns i Repperda by.

På gruvmuseet visas många verktyg, mätinstrument och gruvkartor från forna tiders gruvbrytning. Ett komplett laboratorium från Ädelfors Guldverk visas också och man får en inblick i hur både gruvarbetare och sociteten levde när guldbrytningen i Ädelfors var som mest produktiv.

Mineralmuseet hyser också den Bielkeska samlingen, från senare hälften av 1700-talet. Det är en av Sveriges absolut finaste samlingar med mineral från hela världen - drygt 7 000 föremål som visas i fem magnifika mineralskåp. De vackra skåpen är i sig sevärdheter.