Blå Jungfrun - häxornas Blåkulla

Blå Jungfrun i soldiset en sommardag är en syn du aldrig glömmer. Som en gråblå kupol reser sig ön högt ur havet, ensam och majestätisk. Blå Jungfrun är en av naturens underbara nycker, inte lik någon av skärgårdens andra öar. Hon bjuder vördnad och respekt och sägnerna är många om främmande väsen och äventyr. Lättast tar du dig till ön med turbåten M/S Solkust från Oskarshamn.

Vad är det egentligen som pågår ute på Blå Jungfrun? Hör du till dem som hört historier om häxor som far till Blåkulla under påsken? Bergformationernas vilda skönhet, som formades av inlandsisen, har gett uppkomst till vilda spekulationer om vad som försiggår ute på en av Sveriges mest berömda nationalparker. 

Blå Jungfrun är ensligt beläget två mil från fastlandet och en mil från Öland, vilket kan ha bidragit till öns förmåga för legendbildning. Mången är de myter och sägner om den blåa kullen i fjärran. Förr trodde människorna att det bodde ett gudomligt väsen på ön. Det berättas också om en jungfru som kastats i Borgholms slottsbrunn och att hennes lik sedan flutit upp vid ön.”Ett nät av sägner har spunnits kring denna Kalmarsunds pärla” skriver författaren Carl Erik Nordenskjöld om Blå Jungfrun. Den väldiga granitklippan reser sig mäktiga 87,5 meter över havsytan. 

Blå Jungfruns väg till att bli nationalpark 

Efterfrågan på granit ökade under senare hälften av 1800-talet. På flera platser längs Smålandskusen öppnades stenbrott, bland annat på Näset och Vånevik. Snart visade det sig att man ville komma åt den vackra ljusröda graniten på Blå Jungfrun. I slutet av 1800-talet och början av 1900-talet ägdes ön av bröderna Nordenskjöld. År 1904 utarrenderade dessa rätten till stenbrytning på Blå Jungfrun på 49 år till ett svenskt granitbolag (A.K. Fernströms Stenhuggerier, Karlshamn). Jungfrugraniten gick under benämningen ”Virgo”, och den exporterades främst till Tyskland. Kort efter att stenbrytningen börjat kunde ön räddas och efter förhandlingar friköptes ön och den 5 februari 1926 mottog Kungl. Maj:t ön såsom gåva och förordnade att den skulle avsättas till nationalpark. Hade stenbrytningen fått fortgå kunde ön ha förstörts men tack vare Torsten Kreugers donation (1925) kunde Blå Jungfrun friköpas och överlämnas till staten. 

 

Utflykter till Blå Jungfrun nu och förr 

Redan i slutet av 1800-talet har det under vackra sommardagar gått båtar till Blå Jungfrun med lustresande. Det var först under 1950-talet det började gå båtturer oftare från Byxelkrok och Oskarshamn, och fler människor fick möjlighet att komma ut till ön. Kanske är du själv sugen och nyfiken på att besöka Blå Jungfrun? Från Oskarshamn och Byxelkrok gör Solkustturer dagsturer ut till den mytomspunna ön. Boka din tur genom att ringa turistbyrån i Oskarshamn 0491-77072.