Pilgrimsleder genom Småland

Nu är Småland en del av det stora nätverket av vandringsleder på 400 mil från Santiago de Compostela i Spanien till Trondheim, det gamla Nidaros i Norge.

Du kan vandra (eller cykla) genom Småland på vackra små vägar, genom pittoreska byar med ängar och hagar. Ibland går vandringen i riktiga tassemarker genom stora skogar.  Ibland genom ljusa landskap med många sjöar där du kan ta dig en simtur. Njut av en kontemplatativ vandring med mening - stillhet och tystnad, lyssna på fågelsången, upplev djurlivet, kanske passerar en älg, ett rådjur eller en räv på din vandringsväg genom Småland...

Äta & Bo

På lagom dagsetapper (ca 15-20 km) finns en säng och något att äta – dock med olika standard. Från herrgårdshotell och stadshotell till vandrarhem eller Bädd & Frukost hemma hos en smålänning.
På hemsidorna finns uppgifter om allt praktiskt kring vandringen och berättelser om sevärdheterna. Vandra långa eller korta sträckor – i flera dagar eller kanske bara under en dag eller några timmar! Turistbyråerna på de större orterna längs lederna kan berätta mer om lederna – sträckor, sevärdheter, äta och bo.

Nydala klosterområde – mittpunkten för vandringarna genom Småland

Det finns fyra leder att välja på. De möts mitt i Småland vid Nydala klosterområde – en gång ett stort och betydelsefullt cistercienserkloster som grundades 1143. Här finns intressanta minnen från den 400-åriga klostertiden ända fram till Gustav Vasas reformation på 1500-talet.
Nydala är ett stort besöksmål med kyrka, gudstjänster, krönikespel, berättaraftnar, klosterträdgård, café, guidade visningar på svenska, engelska, tyska och franska. 

Ledbeskrivning Nydalaleden
Läs mer Nydalaleden
Service efter Nydalaleden
 

 

Västra Sigfridsleden

Leden startar Fridafors vid Blekingegränsen och går över Ryd, Urshult och Ingelstad till Växjö och Växjö Domkyrka med anor från 1100-talet. Därifrån går leden över Bergunda - Gemla - Alvesta - Moheda - Slätthög - Ohs till Nydala klosterområde. I olika dokument finns mer information om leden.

Ledbeskrivning Västra Sigfridsleden
Läs mer om Västra Sigfridsleden
Service efter Västra Sigfridsleden

Munkaleden

Munkaleden (40 km) startar i Nydala och knyter ihop cistercienserordens två medeltida klosterlämningar; Munkklostret i Nydala som grundades 1143 och nunneklostret i Byarum, grundat på 1170-talet. Mitt på leden ligger Tallnäs Stiftsgård med övernattning.

 

Franciskusleden

Franciskusleden startar i Byarum och går via Jönköping och Huskvarna längs Vätterns östra sida, förbi Gränna och slutar i Alvastra klosterområde på gränsen Småland-Östergötland. Därefter fortsätter Klosterleden till Vadstena Kloster och Pilgrimscentrum. Delsträckan Jönköping-Alvastra är 93 km lång. Delsträckan Byarum - Jönköping är ca 45 km.

Pilgrim Småland - Öland

På Växjö Stifts egen hemsida för pilgrimsvandrare finns information om ”den yttre vandringen” - arrangerade vandringar, korta och långa - likväl som den ”inre vandringen” - det inre målet hos nutidsmänniskan, vilket ofta rör sig kring att äntligen få tid att tänka, fundera och reflektera i lugn och ro.
 

Pilgrimsliv i Sverige

Pilgrimsrörelsen växer explosionsartat över hela Europa. Den nya statusen som Europeisk Kulturväg ("European Cultural Route" sanktionerat av Europarådet) för vissa utvalda Olofsvägarna i Norge, Sverige och Danmark har medfört möjligheter, men också ansvar.
Behovet av kvalitetssäkring och av att lösa frågor kring ägande, ansvar och underhåll av lederna blir allt större. Likaså behovet av en gemensam, organiserad struktur för boende, mat, service och information för pilgrimslederna. Regionala och lokala "pilgrimscentrum" behöver dessutom mer stöd och samordning.

Pilgrim i Sverige är en samarbetsorganisation för olika organisationer i samhället, främst på regional nivå som museer, turistorganisationer, hembygdsorganisationer, kyrkor och samfund på stifts- och riksnivå, vandrar- och friluftsorganisationer, studieförbund, kommuner m.fl. Pilgrim i Sverige medverkar till att den första förstudien - "Steg 1-Steget" - har genomförts för att få en kartläggning av landets pilgrimleder och dess organisationer.         

 

Pilgrimstid

Pilgrimstid Sverige, ek. fören. finns registrerad i Hudiksvalls kommun, men har som valspråk "En pilgrim känner inga gränser". De arbetar främst med pilgrimsleder och vandringar, erbjuder kurser och vandringar med olika tema. Pilgrimstid har genom Visita resegaranti för de vandringspaket som erbjudes. Pilgrimstid kan ge råd om vandring på flera pilgrimsleder, såväl i Sverige som i andra länder.

Pilgrimsliv i Europa

Cammini d´Europa – vandringsvägar genom Europa - Detta är ett projekt och ett nätverk för alla europeiska pilgrimsvägar. En stor mängd vandringsvägar – pilgrimsvägar – går kors och tvärs genom Europa. Mest i södra och mellersta Europa. De två gamla huvudstråken som korsar varandra mitt i Europa är Canterbury-Rom och Santiago de Compostela-Trondheim. Ju längre upp mot Norden man kommer desto glesare blir det med vandringsvägar. Organisationens hemsida www.camminideuropa.eu är på italienska med ett fåtal engelska texter.
Den svenska föreningen Pilgrimstid är Cammini d Éuropas kontakt för de nordiska länderna.