Röttle by - en idyll vid den rytande forsen

Strax söder om Gränna ligger idyllen Röttle by. Röttle å kastar sig nedför sluttningen och längs med ån finns flera kvarnar som visas i drift vid speciella tillfällen.

Den idylliska byn som är kulturskyddad ligger omgiven av vacker natur. Söder om byn finns naturreservatet Västanå som i sin tur ligger i biosfärområdet Östra Vätterbranterna. Naturen i reservatet är mycket omväxlande med höga tallar längst upp på branterna ned mot Vättern och frodig lövskog i den nedre delen. Reservatet är särskilt intressant att besöka på våren då vårfloran är praktfull och fågellivet intensivt. I reservatet finns strövstigar och John Bauer-leden passerar genom reservatet. 

 

 

 

Rasmus och Jerusalem kvarnar

Röttle by upplevde sin storhetstid under 1600-talet då Greve Per Brahe d.y förvärvade Västanå Slott och även Röttle by. Vattenkraften i ån utnyttjades till etableringar av olika slag. Det fanns svärdfejeri, pappersbruk och borrbruk för musköter bland annat. Två bevarade kvarnar som sköts av Grenna Museum minner om storhetstiden. Rasmus kvarn återställdes under 1970-talet till sitt ursprungliga skick och med med hjälp av tre vattenhjul och tre kvarnstenspar mals det mjöl det spannmål än idag. Mjölet säljs via Grenna Museum och vid de tillfällen som kvarnen är öppen.

Under 1800-talet tog en ny industriepok vid i Röttle. Som mest fanns ett 40-tal olika fabriks- och hantverksrörelser etablerade i byn. I samband med att pappersbruket las ned 1879 upphörde dock den ena verksamheten efter den andra. 1922 började man reglera vattnet och ledde om det genom tunnlar till en modern kraftstation närmare Gränna. Den rytande forsen var därefter ett minne blott och endast vid kraftig vårflod kan man ana hur det en gång har flödat i ån.

 

 

 

Guidningar och aktiviteter

Byalaget i Röttle är aktiva och arrangerar Röttledagen en gång per år. Varje midsommar öppnas byns gamla krogbyggnad som är renoverad och det serveras kaffe. Kaffeservering kan ordnas för grupper rmot beställning och bykrogen hyrs också ut som festlokal.

Vill du utforska Röttle under ledning av en guide kan du vända dig till Röttle Natur & Kultur som erbjuder guidning både i Röttle och naturreservatet.