Norra Kvill nationalpark

Norra Kvill är en av Smålands tre nationalparker och består av genuin, småländsk urskog. Den har inte avverkats på 150 år och vissa av tallarna är 350 år gamla. Omkullfallna träd, väldiga mossbelupna stenblock och trolska skogstjärnar är vad du får se här. En vandring upp till nationalparkens högsta berg ger en strålande utsikt.

Det är väldigt ovanligt med orörda skogar i södra Sverige. Som väl är bildades den första delen av nationalparken här redan 1927 med 27 ha. Den utvidgades sedan och är nu 114 ha stor. Området får utvecklas fritt mot en riktig urskog. Skogen består till 80 procent av tall och här finns de som är riktigt stora - 2,5 meter i omkrets och 35 meter höga.

Lätt att hitta till Norra Kvill

Norra Kvills nationalpark ligger nära vägen mellan Vimmerby och Södra Vi, 7 km söder om Ydrefors. En skyltad avtagsväg leder fram till parkeringsplats med informationstavlor, toalett, bord och bänkar. En vandringsled går runt nationalparkens två sjöar. Stora Idgölen kallas också för Trollsjön med näckrosor och vattenklöver. Högsta punkten är Idhöjden som ligger 45 meter över sjöns yta med en magnifik utsikt.

Småländska höglandets natur

Hela det Småländska höglandet är småkuperat och det kan man se i Norra Kvills nationalpark som är ett berg i det här landskapet 230 meter över havet. Särskilt förunderligt är alla stora mossklädda stenblock som på en del ställen bildar hela blockfält.

Övriga nationalparker i Småland är ön Blå Jungfrun i Kalmarsund och Store mosse i västra Småland nära Värnamo. Under projektering är också en nationalpark i sjön Åsnen söder om Växjö - Västra Åsnens övärld som är en orörd ”insjöskärgård”.