Piren - ett populärt tillhåll

Sommartid samlas både båtar och folk på Piren. Restaurangerna erbjuder första parkett med Vätterutsikt.

Flera kilometer beach mitt i city

De modiga doppar sig i Vätterns klara vatten redan i juni. Badkrukorna väntar till augusti när badtemperaturen har stigit.

Vatten är det gott om i Jönköping

Mellan Vättern och Munksjön går det en kanal. På den tiden båttrafiken var livlig mellan sjöarna var broöppning ett pittoreskt inslag i stadsmiljön. Idag får man paddla under broarna.