Fiskebloggar

Följ Smålands fiskeguiders bloggar och låt dig inspireras att följa med på fiskeäventyr!

Fiskeguide Ove Johansson är helårsverskam med sin guideverksamhet. På sin blogg publicerar han nyheter och bilder från olika fiskeupplevelser.

Fiskeguide Fredrik Fredén är aktiv främst på Vänern, Vättern, Skagen och Stråken

Fishing in Swedens engelska facebooksida publiceras ständigt bilder från fiskeguide Henrik Olssons storfångster i östra Småland.