Fiskeregler

När det kommer till våra vatten vilar det på var och ens ansvar att följa gällande fiskeregler och restriktioner samt att införskaffa giltligt fiskekort. Utöver detta skall man även visa moralisk och etisk hänsyn när man fiskar, oavsett regelverk. Värna om de största och minsta exemplaren inom varje art och behåll aldrig mer fisk än du kan konsumera efter avslutat fiskepass. Det är vårt gemensamma ansvar och en ekologisk självklarhet att på detta sätt säkerställa ett fint fiske för framtiden. Allemansrätten är något varje svensk samt de turister som besöker vårt land uppskattar. Att få vistas och röra sig obehindrat i vår storslagna natur är en fantastisk möjlighet och en obetalbar frihet som tillhör alla. Därför vilar ett ansvar på var och en av oss att ta reda på vilka regler och restriktioner som gäller för specifika områden, samt att följa dem. På så vis värnar vi om naturen och ger våra barn och barnbarn samma möjlighet att uppleva ett fiske i en orörd miljö.

När du köpre ditt fiskekort via www.ifiske.se blir du samtidigt informerad om vilka fiskeregler som gäller för respektive sjö.

Även länsstyrelsernas hemsidor har oftast information om gällande fiskeregler  http://www.lansstyrelsen.se/jonkoping/Sv/djur-och-natur/fiske/fiskevard/Pages/index.aspx