Vårt småländska landskap är stort och varierat. Småland genomkorsas av flera större huvudvägar och tågförbindelserna från både norr, söder och väster. Från smålandskusten tar du dig lätt vidare till Öland och Gotland och flygburna gäster kan landa på tre valfria flygplatser i Småland.