Hållbara upplevelser med Swedish Welcome

Här är alla aktiviteter i Småland som är certifierade via Swedish Welcome. När du väljer Swedish Welcome-certifierat kan du vara säker på att verksamheten uppfyller ett antal minimikrav och är professionellt bedömd utifrån ett hundratal olika aspekter för bättre gästupplevelser och hållbar utveckling. Det ger dig som gäst ett verktyg att göra trygga val av boenden och upplevelser, få mer värde för pengarna och bidra till en hållbar utveckling.