Utökat eldningsförbud i hela Småland

På grund av den enorma risk för skogsbränder som råder i Småland och i stora delar av Sverige just nu har ett utökat eldningsförbud införts i Smålands alla tre län. Förbudet innebär att alla former av eldning utomhus är förbjuden. Detta gäller även iordningställda grillplatser. Campingkök eller liknande som har öppen låga omfattas också av förbudet. Förbudet omfattar även användning av pyroteknisk utrustning utomhus. I Kalmar län dvs östra Småland och Öland gäller förbudet även grillning på egen tomt.

Du kan hitta mer information om repektive länsstyrelses hemsida:
Länstyrelsen i Kalmar län
Länsstyrelsen i Kronobergs län
Länsstyrelsen i Jönköpings län

Publicerat