Kulturhuset Spira, Jönköping
Kulturhuset Spira, Jönköping. © Mathias Hamrén

design

spännande arkitektur

Byggt med eftertanke har man gjort i alla tider - funktionellt men även vackert utifrån tidens ideal. Vi presenterar några byggnader med modern arkitektur som ögat lätt kan vila på.

Kulturhuset Spira, Jönköping
Kulturhuset Spira, Jönköping. © Mathias Hamrén

Kulturhuset Spira

I foajén möter småländskt glas och trä den öländska kalkstenen. Fasaden består av 6000 kvadratmeter glas. Det unika kulturhuset är inrett med möbler som andas Småland och svensk möbelindustri. Spira är ritat av arkitekt Gert Wingårdh vars arkitektur kännetecknas av högteknologiska lösningar, och huset är Sveriges första miljö-kulturhus med bästa tänkbara energihushållning och miljögodkända byggnadsmaterial.

Smot.se

Kalmar konstmuseum
Kalmar konstmuseum. © Mathias Billmark

Kalmar konstmuseum

Mitt i Kalmar ligger ett av Sveriges mest omskrivna konstmuseer. Museet är samtida och inriktat på människans framtid och regionens utmaningar. Den historiska och geografisk profilen riktar sig mot nordöstra Europa, de länder och kulturer som Kalmarbygden haft kontakt med under seklens gång, i krig såväl som i fred.

kalmarkonstmuseum.se

Hotell Slottsholmen

Byggnaden har tillfört Västervik en helt ny siluett. Hotellbyggnadens stora, nästan svävande sadeltak blir ett rumsbildande element inspirerat av de gamla skeppsbyggerihallarna. Materialvalen tegel, trä, sten och järn är hämtade från platsen och dess historia. Det handslagna teglet i skiftande rosa toner som ter sig olikt beroende på dygnets timmar. Sockelvåningen på huvudbyggnaden samt hela hotellet kläs i en stående träpanel, skiftande i silvergrå toner. Byggnaden har initierats av Björn Ulveaus (ABBA) och det är ritat av Sandellsandberg Arkitekter.

Läs mer

Lägenhetshus trä Vällebroar
© Anders Bergön

Växjö - den expansiva trästaden

Växjö har sedan 2005 en strategi för hållbart byggande i trä. Materialet finns runt knuten och flera arkitekter har engagerat sig i visionen. Trä lämpar sig väl för moderna hus - det är enkelt att arbeta med och lätt att transportera. Den dagen huset rivs blir det ett naturligt kretslopp. Växjös träbygnadsstrategi blir extra påtaglig tack vare kommun/stationshuset som byggts i trä för att mer påtala vikten att bygga med en låg klimatpåverkan. Andra exempel är Limnologen av Arkitektbolaget. Hyreshus som har byggts i omgångar. Andra är Hus M av Mats White och Uppfinnaren på Linnéuniversitetets Campus.

vaxjo.se

Utställning på Vandalorum
Utställning på Vandalorum. © John Nelander

Vandalorum

Bakom konst- och designcentret Vandalorum står den italienske arkitekten Renzo Piano. Han benämns ofta som en ljusets mästare med krav på ideala förhållanden för våra upplevelser, och har i skapandet av Vandalorum hämtat inspiration från lokala byggnadstraditioner i Småland. Flera av möblerna är designade av den Värnamofödde, internationellt berömde formgivaren, konstnären och arkitekten Bruno Mathsson, och arkitekten Sigurdur Gustafsson har inrett designhuset.

vandalorum.se

Besöksmål och boenden i Småland med tema design