Den 28 maj 2006 började den fabriksklocka som stått still i 25 år att ticka igen. Samtidigt kunde det konstateras, att Marieholm från den dagen, låg en minut före resten av Sverige.

Bruket grundades av den blinde Anders Wingård 1836, som namngav bruket efter sin hustru, Maria Petronella. Bruket har haft masugn, gjuteri, hyttor för plog-, kätting- och hammarsmide, spiksmedja, tråddrageri, dukväveri samt snickeri och sågverk, och jordbruksredskap blev brukets specialitet.

Marieholms Bruk är det sista järnbruket som startades i Småland. Det finns i Gnosjö, och används idag till evenemang. Teater och shower är vanligt förekommande i de nu tekniskt välutrustade lokalerna, som utgör en aktuell träffpunkt mellan artist och publik.