Växjö Domkyrka
Växjö Domkyrka. © Alexander Hall

kultur & historia

Sevärda kyrkor

Kyrkorna representerar en stor del av de byggnader vi har kvar sedan medeltiden och man kan i dem se utvecklingen fram till 1800-talets stora ”Tegnerlador”. Ofta finns här äldre och intressanta föremål att se på.

Växjö Domkyrka

Kyrkan har rötter i tidig medeltid men har bränts och renoverats i omgångar. Dagens kännetecken är de två höga spirorna, och närheten till Glasriket gör att där finns mycket sakralt konstglas. Den mest kända är en altartavla av Bertil Vallien, dopkällan av Kjell Engman och ett ljusträd av Erik Höglund. Sett till antal besökare årligen är Domkyrkan det största besöksmålet i Växjö. Läs mer.

domkyrkan-vaxjo
© Alexander Hall

Legenden om den Helige Sigfrid

En berättelse som nedtecknades på 1200-talet sägs vara anledningen till att just Växjö är platsen för Domkyrkan. Den ska ha utspelats på 1000-talet och blivit beskriven på 1100-talets senare del. Enligt den skulle en den helige Sigfrid rest från England och kommit till folklandet Värend (ett av de ”små landen” som är grunden till landskapet Småland) och Växjö för att kristna hedningarna. Han tyckte Värend var ett rikt land med fiskrika sjöar och bördiga åkrar. När han vilade kom en ängel till honom och befallde honom att resa en kyrka på en plats vid Växjösjön. Några kristna Växjöbor gjorde så. Kort därefter måste den helige Sigfrid besöka Olof Skötkonung och lämnade sina tre systersöner som var munkar kvar för att bevaka kristnandet.

Då hände det fasansfulla att hedningar dräpte systersönerna och lade deras huvuden i ett kar i Växjösjön. Folket blev åter hedningar och brände kyrkan. Men när den helige Sigfrid kom åter uppenbarade sig de tre systersönerna som ljus och bad honom att bygga en ny kyrka på samma plats vid sjön. Växjöborna hade fått dåligt samvete och kyrkan byggdes. Om legenden är sann kan man inte veta, men den blev viktig för Växjö som befäste sitt värde och blev förmodligen det första biskopssätet i Sverige. Idag omfattar det större delen av Småland och Öland.

Kalmar domkyrka
Kalmar domkyrka. © Johnny Franzén

Kalmar Domkyrka

Även Kalmar har en domkyrka, byggd i barockstil och ritad av Nicodemus Tessin den äldre. Den ligger på Stortorget mitt i staden och invigdes 1682. Stilmässigt är domkyrkan en nordisk variant av barock efter förebilder från Italien och Frankrike. Det som utmärker domkyrkans stil är uppdelningen i flera byggnadsvolymer, rikt utsmyckade fasader och pilastrar av kalksten. En påminnelse om storhetstiden då Kalmar var en betydelsefull stad. Den kallas ibland ”Sveriges mest kärleksfulla barockbyggnad”.

Läs mer om Kalmar Domkyrka

Brahe Kyrka på Visingsö
Brahe Kyrka på Visingsö. © Tomas Magnusson

Brahe kyrka, Visingsö

Under 1100-talet uppfördes kungarnas kyrka – Ströja. På Ströjas grund uppförde under 1600-talet greve Magnus Brahe Brahekyrkan som slottskyrka till Visingsborg slott. Kyrkan är idag en rymlig hallkyrka i renässansstil. En anhopning av konstverk, fornminnen och kuriosa finns att se.

Läs mer om Brahe kyrka

Habo Kyrka är känd för sina vackra målningar
Habo Kyrka är känd för sina vackra målningar. © Smålandsbilder

Habo kyrka

Habo kyrka är känd för sina målningar som täcker hela kyrkan. Den katedralliknande kyrkan byggdes på 1300-talet, men har bevarats i sitt skick sedan 1723. Den gamla tidens loger för det finare folket, bänkarna till bönderna och läktarna för torpare, drängar och pigor finns kvar. Många spännande historier om fynd från 1300-talet lever kvar i kyrkan än idag. Den är byggd som en katedralkyrka på en plats där sju vägar en gång möttes. Nu ligger den mitt ute på landet. Kyrkan är öppen alla dagar sommartid och guidningar kan beställas.

Läs mer om Habo kyrka

Hagby kyrka
Hagby kyrka. © Svenska Kyrkan

Hagby kyrka

Hagby kyrka är en av Sveriges få bevarade runda kyrkor och anses av många vara den bäst bevarade i landet. Föregångaren till den nuvarande stenkyrkan var St. Sigfrid-kapellet som var byggd i trä och låg cirka två kilometer söder om den nuvarande kyrkobyggnaden. Byggandet av stenkyrkan påbörjades i slutet av 1100-talet och strukturen var tänkt att fungera både som en fristad och befästning. Därav finns det öppningar för skjutning och spjutkast på de övre delarna av väggarna.

Läs mer om Hagby kyrka

Granhults kyrka
Granhults kyrka. © Alexander Hall

Granhults kyrka

Granhults kyrka är en av våra bäst bevarade medeltida träkyrkor från 1200-talet. Det finns endast ett tiotal mer eller mindre bevarade träkyrkor från denna tid i hela landet. Granhultsborna fick föra en hård kamp för att få bevara sin kyrka. Mycket finns skrivet om kampen mot biskop Esaias Tegnér som ville att de skulle överge sin kyrka för att istället hjälpa till med byggandet av den nya kyrkan i Nottebäck på 1830-talet. Kyrkan är byggd i liggande timmer och invändigt är väggarna täckta av målningar – de äldsta från tidigt 1600-tal. Visningar kan bokas genom hembygdsföreningen.

Läs mer om Granhults kyrka

Pelarne kyrka
Pelarne kyrka. © Annica Börjesson Freitag

Pelarne kyrka

Pelarne kyrka strax utanför Sevedstorp nära Vimmerby är också en unik, medeltida träkyrka. De äldsta delarna är från början av 1200-talet och man tror att den kan ha varit en del av ett nunnekloster. De invändiga målningarna är medeltida och det märkligaste föremålet är ett triumfkrucifix i trä från 1250-1300. En vacker klockstapel byggd före 1699 med tre klockor, en mindre från 1200-talet. Det var i denna kyrka som Astrid Lindgrens föräldrar vigdes 1905.

Läs mer om Pelarne Kyrka

De små medeltida kyrkorna

Måna av de medeltida kyrkorna lämnades kvar på vissa platser när de större byggdes. Där det inte var så rika byggder fortsatte de användas.
Det finns några områden där fler finns samlade.

Njudungskyrkorna

Njudungskyrkorna består av nio medeltida kyrkor med unik kulturhistoria och som alla ligger i Njudung, som var ett av de små landen som bildade Småland. Kyrkorna byggdes på 1100-talet, med stenaltare och romansk stil. Karaktäristiskt för dessa kyrkor är att de saknar sockel, och de har ibland kallats ”barfota- kyrkor”. Läs mer om kyrkorna här.

Uppvidinge

Uppvidinge, som idag är en kommun som angränsar Växjö, var också ett av de småländska ”länderna” där det finns flera medeltida kyrkor, bland annat Granhults kyrka, Dädesjö kyrka, Drev kyrka och Sjösås kyrka.

Dädesjö kyrka

Den gamla, medeltida Dädesjö kyrka är vitkalkad och har fantastiska vägg- och takmålningar från 1200-talet. Den nya kyrkan byggdes 1794 och då användes den gamla som sädesmagasin, men idag anses den som en av landets bäst bevarade medeltidskyrkor. Dädesjö kyrka och dess omgivningar är av nationellt intresse för Sveriges kulturarv med två kyrkor, två prästgårdar, en församlingshall och kyrkstall. Den gamla kyrkan har en mycket välbevarad inredning med fresker och takmålningar från slutet av 1200-talet. Dessa är unika och har väckt internationell uppmärksamhet.

Två andra medeltida kyrkor i området har bevarats tack vara att de fick en annan användning och att folket kämpade för dem mot biskop Tegnér. Drevs kyrka är en välbevarad medeltidskyrka i romansk stil och har daterats till ca 1170, vilket gör den till en av de äldsta kyrkobyggnaderna i Småland. Sjösås kyrka från 1400-talet ligger vackert vid sjön Örken och på platsen har man funnit plankor som förmodligen kommer från en stavkyrka byggd på 1100-talet.

Hossmo kyrka

Den första kyrkan som uppfördes i Hossmo var sannolikt en träkyrka. Den omgavs av ett antal gravmonument i sten, så kallade Eskilstunakistor, vilka daterar träkyrkan till 1000-talets senare del.  Den första stenkyrkan byggdes omkring 1120 och traditionellt har det ansetts att kyrkan i och med ovanvåningens tillkomst blev en så kallad försvarskyrka, men modern forskning har starkt ifrågasatt detta. Däremot visar flera skriftliga källor att kyrkan användes som garnison och flankfäste till Kalmar under unionsstriderna i början på 1500-talet.

Upptäck Smålands "storstäder"