Vattenfall
Vattenfall. © Christoffer Collin

Skog & land

Naturreservat

Småland är rikt på natur. Här finns mysiga barrskogar, blommande ängar, varma klippor i skärgården och lummig björkskog. Oavsett var i Småland du befinner dig finns skyddad natur runt hörnet. Här finns oftast vandringsstigar och rastplatser.

Tips på några fina naturreservat - Småland har drygt 400

Aboda Klint

Området kring Aboda Klint är ett naturreservat och reservatet uppvisar omväxlande naturtyper från odlingslandskap med inslag av lövskogsdungar och lövskogsridåer till nästan vildmarksbetonad skogsterräng. Från den så kallade Aboda Klint, en cirka 40 meter hög förkastningsbrant, har man en hänförande utsikt över såväl skogs- och odlingsmarker som den lilla sjön Kleven. Vid Klevens sydöstra strand finns vidare en liten trevlig badplats. Kalmar län.

Allgunnen

Med sina 2500 hektar är Allgunnen ett av Kalmar läns största naturreservat. Sjön, som givit reservatet dess namn, ingår till sina största delar i reservatet tillsammans med de många större och mindre öarna.
Sjön Allgunnens goda vattenkvalitet gör att många fiskarter trivs här. Det fiskrika vattnet bidrar till att såväl fiskgjuse som storlom häckar i reservatet. Även uttern trivs i det friska vattnet. Kalmar län.

Helgö

är Helgasjöns största ö. Här är naturen varierande med tallmosse, bokskogar och blandbarrskogar. Gör du ett besök på Helgö får du uppleva ett stort naturområde nära Växjö stad. Njut av sjöutsikten och vandra bland de gamla bokarna och tallarna. Kanske stöter du på ett röse eller stensättning som människor många, många generationer före oss samlat ihop för att kunna odla eller för att hedra sina döda. Kronobergs län.

Höö

Höö är en ö i Möckeln med broförbindelse till fastlandet. Naturreservatet omfattar förutom ön Höö vattenområden i Möckeln samt en mängd småöar. Naturen på Höö utgörs av en mosaik av ängar, åkrar, betesmarker och lövskogspartier. Floran på Höö är osedvanligt rik. Reservatet erbjuder rika möjligheter till strövtåg och friluftsliv. Kronobergs län.

Libbhults ängar

På ett höjdområde med vid utsikt någon kilometer väster om Klavreström hittar du det mycket vackra naturreservatet Libbhults ängar. Reservatet karaktäriseras av stora sammanhängande arealer ängs- och betesmark. Det finns också lundartade skogspartier och en bäckravin. Så gott som all mark i reservatet har en gång varit slåttermark. I dag sköts reservatet både genom slåtter och bete. Kronobergs län.

Misterhults skärgård

I naturreservatet Misterhults norra skärgård möts du av ett stycke otämjd skärgårdsnatur när det är som bäst. Området är idealiskt för friluftsliv men här finns också mycket att ta hänsyn till. Kalmar län.

Norra Tjust skärgård

I naturreservatet Norra Tjust skärgård finns över 200 öar, holmar och skär. Skärgårdens natur skiftar från karga, kalspolade skär i öster till skogsklädda, lummiga öar i väster och inbjuder till båtliv, paddling, fiske och bad. Kalmar län.

Rusarebo Äng

Vid Rusarebo har ängen bevarats så som den var för längesen. Här finns mängder av olika växtarter, som främjar den biologiska mångfalden. Intill ligger en vacker sjö, och i omgivningarna bor många djur, bland annat fladdermus, småvessla och grävling. Jönköpings län.

Röttle/Västanå

Tallar, lummig lövskog, djupa raviner och Röttle å. I Västanå naturreservat är kontrasterna stora. Fågellivet är rikt och ovanliga arter kan ibland ses. Naturreservatet är känt för sin vårflora och sina många inslag av arter. Blå, vit och gulsippor är en vårfavorit. Jönköpings län.

Svartbäcksmåla

Strax söder om Nybro stad ligger Svartbäcksmåla naturreservat. Naturen runt Nybro är formad av inlandsisen som släppte sitt grepp för cirka 18 000 år sedan. Här i Svartbäcksmåla kan du stå på strandkanten av den Baltiska issjön. Den sjö som skapades av smältvattnet från inlandsisen. Kalmar län.

Våraskruv

Våraskruv erbjuder en naturupplevelse över det vanliga. Runtom det som en gång var en ensamgård, vars byggnader fortfarande står kvar, finns stora delar av det gamla odlingslandskapet bevarat på sluttningar ned mot Våraskruvssjön.  Kronobergs län.

Illern Tranås

Illernområdet består av barrskog med insprängda odlingsmarker, i ett kulligt område som skapats av de senaste inlandsisarna. I sjön, som i stort sett är opåverkad av utsläpp, växer intressanta vattenväxter som höstlånke och bandnate. Jönköpings län.

På länsstyrelsernas hemsidor kan du läsa om Smålands drygt 400 naturreservat och vad de erbjuder i form av vandringsleder och rastplatser

Jönköpings länKalmar länKronobergs län

I skyddade områden, finns särskilda bestämmelser för att skydda natur och kultur. Bestämmelserna kan innebära att allemansrätten är begränsad. Men ibland kan den också vara utökad.

Läs mer om allemansrätten i skyddad natur här

Småland har även flera nationalparker som är väl värda ett besök!