Norra Kvill nationalpark
Norra Kvill nationalpark. © Alexander Hall

Natur & äventyr

Norra Kvill nationalpark

Norra Kvill är en av Smålands nationalparker och består av genuin, småländsk urskog. Den har inte avverkats på 150 år och vissa av tallarna är 350 år gamla. Omkullfallna träd, mossbelupna stenblock och trolska skogstjärnar är typiska inslag i landskapet. En vandring upp till nationalparkens högsta berg ger en strålande utsikt.

Orörd skog

Det är ovanligt med orörda skogar i södra Sverige. Som väl är bildades den första delen av nationalparken här redan 1927. Den utvidgades senare och är nu 114 hektar stor. Området får utvecklas fritt mot en riktig urskog. Skogen består till 80 procent av tall och vissa av exemplaren här är riktigt stora - 2,5 meter i omkrets och 35 meter höga.

Lätt att hitta till Norra Kvill

Du når Norra Kvills nationalpark från vägen mellan Vimmerby och Norra Vi, via en avtagsväg sju km söder om Ydrefors. Efter två km på avtagsvägen är du framme vid parkeringen. Norra Kvill har brun skyltning från samtliga större infarter. Vid parkeringsplatsen hittar du informationstavlor, toalett, bord och bänkar. En vandringsled går runt nationalparkens två sjöar. Stora Idgölen kallas också för Trollsjön med näckrosor och vattenklöver. Områdets högsta punkten är Idhöjden som ligger 45 meter över sjöns yta, med en magnifik utsikt.

Stilla vatten
Stilla vatten. © Alexander Hall

Småländska höglandets natur

Hela det Småländska höglandet är småkuperat och det kan man se i Norra Kvills nationalpark som är ett berg i det här landskapet 230 meter över havet. Särskilt förunderligt är alla stora mossklädda stenblock som på en del ställen bildar hela blockfält.

Rastplatsen Näckön
Rastplatsen Näckön. © Alexander Hall

Rastplatsen Näckön

Rastplatsen Näckön ligger i anslutning till parkeringen och nås via en en bro. Här finns ett antal rastbord och en grillplats. En tillgänglighetsanpassad toalett och sopkärl finns i direkt anslutning till parkeringen och Näckön.

Lär mer

Läs mer om Norra Kvill på Sveriges Nationalparkers hemsida.

sverigesnationalparker.se

Kvilleken
Kvilleken. © Örjan Karlsson

Kvilleken

Den jättelika eken anses vara Sveriges äldsta och största träd, om inte hela Europas största ek till omfånget. Den mäter 14 meter i omkrets och är åtminstone tusen år. Det är svårt att tänka sig allt som den eken har sett. Rötterna finns i vikingatid, den spirade på Heliga Birgittas tid och var ett skuggande träd innan Gustav Vasa kom till makten. Den har bevittnat digerdöden och det sägs att Nils Dacke lät hänga tolv krigsfångar här under 1500-talet. Att besöka landets äldsta, levande organism är något av en andlig upplevelse. I alla tider har vi dyrkat stora träd och här känner man magin.

vimmerby.com

Fler av Smålands nationalparker att besöka!