Växjö Domkyrka

Domkyrkan har en fantastisk akustik och därför fick vi elever på Katedralskolans estetiska musikprogram framföra våra konserter och luciafiranden här. Men det var också i domkyrkan jag började sjunga i gosskör. Jag var 12 år, fick feeling för gospel och gjorde ”lite extratoner”. Min körledare Yvonne var både förtjust och oroad, haha! Det blev tydligt att jag passade bättre som soloartist än körsångare. När jag som avgångsstudent framförde låten ”You raise me up” var det som att cirkeln slöts. Det var ju här i domkyrkan som jag insåg att musiken skulle leda min väg i livet. — John Lundvik


Domkyrkans båda spiror har blivit stadens siluett och kännetecken. Den imponerande byggnaden har en historia som går 1000 år tillbaka i tiden. Kyrkan har genomgått många förändringar men står fortfarande kvar på samma plats där den en gång uppfördes. Det vackra kyrkorummet är fyllt med sentida och nutida konst. Närheten till Glasriket syns i utsmyckningen och i centrum reser sig det rikt utsmyckade altarskåpet av Sveriges mest kände glaskonstnär Bertil Vallien.


Upplev mer kultur 

Sveriges Glasmuseum

Utvandrarnas hus

Teleborgs Slott och Brygghuset