Smålands största stad
Jönköping, Smålands största stad